Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 12 stycznia 2015 r.

W poniedziałek 12 stycznia 2015 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
Nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego – Część II

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zostaną również omówione Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 28.11.2013 r. sygn. akt K 17/12
– z dnia 05.12.2013 r. sygn. akt K 27/13
– z dnia 10.12.2013 r. sygn. akt K 16/13
– z dnia 10.12.2013 r. sygn. akt U 5/13
– z dnia 12.12.2013 r. sygn. akt K 5/13
– z dnia 17.12.2013 r. sygn. akt SK 29/12

(nie omówione na szkoleniu w dniu 15.12.2014 r.)

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński 

III.
Zapytania, konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia

Serdecznie zapraszamy!

Blog Prawniczy