Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 12 czerwca 2015 r.

W piątek, 12 czerwca 2015 r. odbyło się tradycyjne szkolenie wyjazdowe Kancelarii J&N. Kończąc sezon szkoleniowy odwiedziliśmy Dworek „Róża Poraja” w Budziejewie. Omówione zostały następujące zagadnienia:

I.
Ustawa z dnia 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu – podpisana przez Prezydenta w dniu 15.05.2015 r.

Nowelizacja kodeksu drogowego (Ustawa z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw)

Wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami w świetle zlecenia sprzedaży od osoby innej niż właściciel (wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt III CSK 346/14)

Koszty uzyskania przychodu a rachunek w restauracji (interpretacje podatkowe)

Referaty przedstawiła: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 25.02.2014 r. sygn. akt SK 18/13

– z dnia 26.02.2014 r. sygn. akt K 22/10

– z dnia 27.02.2014 r. sygn. akt P 31/13

– z dnia 04.03.2014 r. sygn. akt K 13/11

– z dnia 11.03.2014 r. sygn. akt K 6/13

Referaty przedstawił: Jan Jarzyński

IMAG0005

Blog Prawniczy