Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 12 czerwca 2015 r.

W piątek, 12 czerwca 2015 r. odbyło się tradycyjne szkolenie wyjazdowe Kancelarii J&N. Kończąc sezon szkoleniowy odwiedziliśmy Dworek „Róża Poraja” w Budziejewie. Omówione zostały następujące zagadnienia:

I.
Ustawa z dnia 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu – podpisana przez Prezydenta w dniu 15.05.2015 r.

Nowelizacja kodeksu drogowego (Ustawa z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw)

Wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami w świetle zlecenia sprzedaży od osoby innej niż właściciel (wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt III CSK 346/14)

Koszty uzyskania przychodu a rachunek w restauracji (interpretacje podatkowe)

Referaty przedstawiła: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 25.02.2014 r. sygn. akt SK 18/13

– z dnia 26.02.2014 r. sygn. akt K 22/10

– z dnia 27.02.2014 r. sygn. akt P 31/13

– z dnia 04.03.2014 r. sygn. akt K 13/11

– z dnia 11.03.2014 r. sygn. akt K 6/13

Referaty przedstawił: Jan Jarzyński

IMAG0005

Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej