Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 17 lutego 2014 roku

W poniedziałek 17 lutego 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
Ustawa z dnia 04.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
Dz.U.2011.80.432

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Nadużycie w podatku VAT. Tak zwana karuzela podatkowa – sygnalizacja.

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

III.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 04.06.2013 r. sygn. akt P 43/11

– z dnia 04.06.2013 r. sygn. akt SK 49/12

– z dnia 13.06.2013 r. sygn. akt K 17/11

– z dnia 18.06.2013 r. sygn. akt K 37/12

– z dnia 13.06.2013 r. sygn. akt P 35/12

Referaty przedstawią: Jan Jarzyński i Przemysław Jakubowski

 

Serdecznie zapraszamy!

Blog Prawniczy