Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 17 lutego 2014 roku

W poniedziałek 17 lutego 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
Ustawa z dnia 04.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
Dz.U.2011.80.432

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Nadużycie w podatku VAT. Tak zwana karuzela podatkowa – sygnalizacja.

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

III.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 04.06.2013 r. sygn. akt P 43/11

– z dnia 04.06.2013 r. sygn. akt SK 49/12

– z dnia 13.06.2013 r. sygn. akt K 17/11

– z dnia 18.06.2013 r. sygn. akt K 37/12

– z dnia 13.06.2013 r. sygn. akt P 35/12

Referaty przedstawią: Jan Jarzyński i Przemysław Jakubowski

 

Serdecznie zapraszamy!

Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej