Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 17 listopada 2014 r.

W poniedziałek 17 listopada 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
Tematy nie omówione na szkoleniu w dniu 13 października 2014 roku:

  1. Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów, sygn. akt I KPZ 16/14 w sprawie kompetencji straży miejskiej w zakresie kierowania do Sądów wniosków o ukaranie właścicieli pojazdów.
  2. Skarga na przewlekłość postępowania cywilnego – USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. 2004, nr 179, poz. 1843 wraz z późn. zm.).
  3. Spłata kredytu za kredytobiorcę w ujęciu zobowiązań podatkowych.

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA
:
– z dnia 05.11.2013 r. sygn. akt K 40/12
– z dnia 07.11.2013 r. sygn. akt K 31/12
– z dnia 13.11.2013 r. sygn. akt P 25/12
– z dnia 26.11.2013 r. sygn. akt SK 33/12
– z dnia 26.11.2013 r. sygn. akt P 33/12
– z dnia 03.12.2013 r. sygn. akt P 40/12

Referaty przedstawią: Przemysław Jakubowski i Jan Jarzyński

III.
Zapytania, konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia
.

Serdecznie zapraszamy!

Blog Prawniczy