Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 15 września 2014 roku

W poniedziałek 15 września 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
Nieuprawnione działania komorników sądowych w toku egzekucji cywilnej.

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Nowelizacja art. 7941 i art. 7942 K.p.c. – egzekwowanie kosztów postępowania klauzulowego.

Referat przedstawi: Przemysław Jakubowski

III.
Prezentacja i omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja 2014 r., sygn. SK 61/13.

Referat przedstawi: Jan Jarzyński

IV.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA
:

– z dnia 29.07.2013 r., sygn. akt SK 12/12

– z dnia 30.07.2013 r., sygn. akt U 5/12

– z dnia 24.09.2013 r., sygn. akt K 35/12

– z dnia 26.09.2013 r. sygn. akt K 22/12

– z dnia 02.10.2013 r., sygn. akt SK 10/13

Referaty przedstawią: Przemysław Jakubowski i Jan Jarzyński

V.
Zapytania, konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia
.

 

Serdecznie zapraszamy !

Blog Prawniczy