Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 13 października 2014 roku

W poniedziałek 13 października 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów, sygn. akt I KPZ 16/14 w sprawie kompetencji straży miejskiej w zakresie kierowania do Sądów wniosków o ukaranie właścicieli pojazdów.

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Skarga na przewlekłość postępowania cywilnego – USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. 2004, nr 179, poz. 1843 wraz z późn. zm.)

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

III.
Spłata kredytu za kredytobiorcę w ujęciu zobowiązań podatkowych.

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

IV.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA
:
– z dnia 08.10.2013 r. sygn. akt K 30/11
– z dnia 08.10.2013 r. sygn. akt SK 40/12
– z dnia 15.10.2013 r. sygn. akt P 26/11
– z dnia 22.10.2013 r. sygn. akt SK 14/11
– z dnia 22.10.2013 r. sygn. akt SK 14/13
– z dnia 29.10.2013 r. sygn. akt U 7/12

Referaty przedstawią: Przemysław Jakubowski i Jan Jarzyński

V.
Zapytania, konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia
.

 

Serdecznie zapraszamy

Blog Prawniczy