Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 12 maja 2014 roku

W poniedziałek 12 maja 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
Ugoda sądowa a przerwanie biegu przedawnienia – Wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt V CSK 274/13

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Przerwanie biegu przedawnienia w elektronicznym postępowaniu upominawczym – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.11.2013 r., sygn. III CZP 66/13

Referat przedstawi: Przemysław Jakubowski

III.
Przedawnienie zobowiązań w podatku od spadków i darowizn a tzw. powołanie się na źródło pochodzenia środków finansowych

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

IV.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 16.07.2013 r. sygn. akt K 13/10
– z dnia 16.07.2013 r. sygn. akt P 53/11
-z dnia 17.07.2013 r. sygn. akt SK 9/10
– z dnia 23.07.2013 r. sygn. akt P 36/12
– z dnia 18.07.2013 r. sygn. akt SK 18/09

Referat przedstawi: Przemysław Jakubowski

V.
Wynagrodzenia prawników. Tendencje w kształtowaniu sposobów rozliczeń z klientami.

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

VI.
Zapytania, konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia

Blog Prawniczy