Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 10 marca 2014 roku

W poniedziałek 10 marca 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
Ustawa z dnia 04.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.2011.80.432)
część druga

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 11.06.2013 r. sygn. akt SK 23/10

– z dnia 25.06.2013 r. sygn. akt P 11/12

– z dnia 25.06.2013 r. sygn. akt K 30/12

– z dnia 26.06.2013 r. sygn. akt K 33/12

– z dnia 27.06.2013 r. sygn. akt K 36/12

– z dnia 27.06.2013 r. sygn. akt K 12/10

Referaty przedstawią: Jan Jarzyński i Przemysław Jakubowski

 

Serdecznie zapraszamy!

Blog Prawniczy