Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 10 marca 2014 roku

W poniedziałek 10 marca 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
Ustawa z dnia 04.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.2011.80.432)
część druga

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 11.06.2013 r. sygn. akt SK 23/10

– z dnia 25.06.2013 r. sygn. akt P 11/12

– z dnia 25.06.2013 r. sygn. akt K 30/12

– z dnia 26.06.2013 r. sygn. akt K 33/12

– z dnia 27.06.2013 r. sygn. akt K 36/12

– z dnia 27.06.2013 r. sygn. akt K 12/10

Referaty przedstawią: Jan Jarzyński i Przemysław Jakubowski

 

Serdecznie zapraszamy!

Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej