Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 18 marca 2013 roku

W poniedziałek 18 marca 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Odpowiedzialność odszkodowawcza prawników i jej ubezpieczenie

oraz sygnalizacja:

Nowe zasady rozliczania podróży służbowych od dnia 1.03.2013 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13.11.2012 r. w sprawie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(Monitor Polski z 2012 r. poz. 846)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.11.2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1270)

więcej


Szkolenie w dniu 18 lutego 2013 roku

W poniedziałek 18 lutego 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.01.2013 r. sygn. akt XIII Ga 255/12

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17.01.2013 r. sprawa C-224/11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.10.2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych – Sygnalizacja w zakresie Wielkopolski
Dz. U. z 2012 r. poz. 1121

Ustawa z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich – Sygnalizacja
Dz. U. nr 208 z 2011 r. poz. 1241

więcej


Szkolenie w dniu 28 stycznia 2013 roku

W poniedziałek 28 stycznia 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2013 r.

Zmiany w ustawach: PIT, CIT i VAT obowiązujące od dnia 1.01.2013 r. i 1.05.2013 r.

Zmiany w zakresie fakturowania od dnia 1.01.2013 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

więcej


Szkolenie w dniu 17 grudnia 2012 roku

W poniedziałek 17 grudnia 2012 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Pojęcie zarzutów w k.p.c. – ciąg dalszy

Referat przedstawi: Marek Jarzyński

II.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

 • z dnia 25.07.2012 r. sygn. akt K 14/10
 • z dnia 26.07.2012 r. sygn. akt P 8/11
 • z dnia 27.07.2012 r. sygn. akt P 8/12
 • z dnia 25.09.2012 r. sygn. akt SK 28/10
 • z dnia 27.09.2012 r. sygn. akt SK 4/11

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński


Szkolenie w dniu 19 listopada 2012 roku

W poniedziałek 19 listopada 2012 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Pojęcie zarzutów w k.p.c.

Referat przedstawi: Marek Jarzyński

II.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2.08.2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.
Monitor Polski z 14.08.2012 r. poz. 587

Ustawa z dnia 13.07.2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 22.08.2012 r. poz. 951

więcej


Blog Prawniczy

 • Udział w zgromadzeniu wspólników przez pełnomocnika

  W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością uprawnienia wspólnika mogą być realizowane nie tylko osobiście, ale również przez pełnomocnika. Dotyczy to w szczególności udziału w zgromadzeniu wspólników i wykonywania prawa głosu.

  więcej

 • Przeniesienie pozwolenia na budowę na spadkobierców

  Przeniesienie na spadkobierców decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej dla spadkodawcy ma istotne znaczenie, albowiem może pozwolić na szybszą realizację inwestycji budowlanej bez potrzeby prowadzenia od początku postępowania administracyjnego. W nauce i orzecznictwie występują różne poglądy co do sukcesji praw do tej decyzji a rozbieżności wynikają przede wszystkim z braku uregulowania omawianej problematyki.

  więcej