Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 5 marca 2012 roku

W poniedziałek 5 marca 2012 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz. U. nr 232 z 2011 r. poz. 1377

II.
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw – SYGNALIZACJA
Dz. U. nr 203 z 2011 r. poz. 1192

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

więcej


Szkolenie w dniu 6 lutego 2012 roku

W poniedziałek 6 lutego 2012 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Zmiany ustawy: Prawo upadłościowe i naprawcze

Dz. U. nr 138 z 2011 r. poz. 810

Dz. U. nr 142 z 2011 r. poz. 828

Art. 164 ustawy z dnia 19.08.11 o usługach płatniczych
Dz. U. nr 199 z 2011 r. poz. 1175

Art. 3 ustawy z dnia 19.08.11 o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. nr 205 z 2011 r. poz. 1210

więcej


Szkolenie w dniu 16 stycznia 2012 roku

W poniedziałek 6 stycznia 2012 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z dnia 16.09.2011 r. o timeshare
Dz. U. nr 230 z 2011 r. poz. 1370

II.
Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
Dz. U. nr 186 z 2011 r. poz. 1100

więcej


Blog Prawniczy

  • Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest niezbędne do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Utrata tego prawa przez inwestora, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę nie pozostaje bez wpływu na przebieg procesu inwestycyjnego.

    więcej

  • Epidemia COVID-19 a uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

    Czas epidemii COVID-19 jest trudny dla branży budowlanej. W celu sprawnej realizacji inwestycji uproszczono niektóre procedury inwestycyjne. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: specustawa koronawirusowa) wprowadziła m.in. uproszczenie realizacji niektórych inwestycji oraz ograniczenie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

    więcej