Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 27 marca 2017 r.

W poniedziałek 27 marca 2017 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Kancelarii J&N odbyło się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U.2016.1947SYGNALIZACJA

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U.2016.1948SYGNALIZACJA

Referat przedstawiła: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Dz.U.2016.2255
– przedstawienie obszarów ustawowych, w których wprowadzono zmiany tą ustawą

Referat przedstawił: Jan Jarzyński

III.
Omówienie najnowszych zmian Kodeksu postępowania cywilnego

Referat przedstawiła: Katarzyna Pawlińska

IV.
Bieżące problemy prawne na podstawie publikacji prasowych

 • koncepcja biznesowa a prawa autorskie
 • wywłaszczenie nieruchomości poprzez ograniczenie sposobu korzystania

Referaty przedstawiła: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

V.
Omówienie wyroków Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

 • z dnia 25.11.2014 r. sygn. akt K 54/13
 • z dnia 09.12.2014 r. sygn. akt K 46/13
 • z dnia 18.12.2014 r. sygn. akt K 50/13
 • z dnia 13.01.2015 r. sygn. akt SK 34/12
 • z dnia 22.09.2015 r. sygn. akt SK 21/14

 Referaty przedstawili: Jan Jarzyński, Katarzyna Pawlińska i Paulina Ruszyńska

VI.
Zapytania i konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia.

Blog Prawniczy

 • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

  Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

  więcej

 • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

  W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

  więcej