Masz prawo nas wypróbować >>>

Jakub Kraczkowski

Aplikant radcowski – Młodszy prawnik. Specjalizuje się w: procedurze cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem postępowania zabezpieczającego i postępowania egzekucyjnego, prawie cywilnym, prawie autorskim oraz prawie rodzinnym. Klientów zagranicznych obsługuje w języku angielskim.

W 2014 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską pt. „Prawomocne orzeczenie sądowe zastępujące oświadczenie woli w procesie”.

W 2017 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W 2018 roku ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 2015-2018 pracował na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w XII Wydziale Cywilnym oraz w XV Wydziale Cywilnym Odwoławczym.

Współpracuje z Kancelarią od kwietnia 2019 roku.

Blog Prawniczy

 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – przeczytaj zanim podpiszesz

  W kolejnym artykule z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się czy do podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości konieczny jest notariusz, jakie są skutki jej zawarcia oraz na co należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu takiej umowy.

  Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (dalej także jako: umowa przedwstępna) jest popularną formą zabezpieczenia interesów zarówno sprzedającego jak i kupującego nieruchomość.

  Strona, która bez odpowiedniej wiedzy zawrze umowę przedwstępną może sobie przysporzyć więcej kłopotów niż korzyści.

  Umowa przedwstępna spełnia funkcję gwarancyjną, że w przyszłości dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, która z jakichś przyczyn w danym momencie nie może zostać podpisana.

  Zgodnie z przepisami prawa, umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości będzie to co najmniej określenie stron, przedmiotu umowy, ceny i terminu jej zapłaty oraz terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

  więcej

 • Co powinna zawierać każda umowa

  W pierwszym artykule z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się jakie elementy powinna zawierać każda umowa, aby mogła być realizowana przez strony a w miarę potrzeby stanowiła podstawę do dochodzenia roszczeń przed sądem.

  Przez zawarcie umowy dochodzi do złożenia dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli, ustalenia praw i obowiązków stron a także zawiązania tzw. węzła prawnego.

  Umowa pisemna jest bardzo ważnym dokumentem dla stron, gdyż zawiera informacje o stosunku prawnym, a także może stanowić dowód przysługiwania stronom określonych praw i obowiązków.

   

  więcej