Masz prawo nas wypróbować >>>

Klienci

Od 30 lat Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz Klientów korporacyjnych oraz Klientów indywidualnych z Polski i zagranicy.

Kancelaria dba o najwyższy standard obsługi sukcesywnie wdrażając nowe rozwiązania i korzystając z bogatego doświadczenia Wspólników.

Klient decydując się na powierzenie nam swojej sprawy może być pewien, że na bieżąco otrzyma informację o postępach w wykonaniu zlecenia, a Kancelaria w pełni zadba o jego interesy.

Obsługujemy:

  • podmioty lokalne, jak i o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym,
  • przedsiębiorców, spółki cywilne, osoby prawne, spółki prawa handlowego, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • klientów indywidualnych,
  • współwłaścicieli nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe,
  • fundacje i stowarzyszenia.