Masz prawo nas wypróbować >>>

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących Prawa Własności Intelektualnej. Oferujemy kompleksową obsługę prawną twórców dotyczącą:

  • zawarcia i realizacji umów, ze szczególnym uwzględnieniem przeniesienia praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz udzielenia licencji w zakresie praw autorskich, patentów i wzorów użytkowych;
  • sporów o realizację umów w zakresie Prawa Własności Intelektualnej;
  • badania, analiz i opinii prawnych dotyczących Prawa Własności Intelektualnej;
  • zawarcia i realizacji umów pomiędzy twórcami a współtwórcami oraz sporów w tym zakresie;
  • udziału w negocjacjach w zakresie praw autorskich i praw własności przemysłowej;
  • naruszenia Prawa Własności Intelektualnej, w tym reprezentowania w postępowaniach cywilnych i karnych.