Masz prawo nas wypróbować >>>

Życzenia noworoczne

Zespół Kancelarii J&W życzy Wszystkim  zdrowia, radości, wytrwałości i sukcesów w Nowym 2022 Roku!

W dniu 31 grudnia Kancelaria będzie zamknięta. Zbieramy siły na nadchodzący Nowy Rok i wracamy w poniedziałek 3 stycznia 2022 r.

W sprawach pilnych prosimy Państwa o kontakt pod numerem telefonu 61 854 01 10

Wesołych Świąt

 
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego!
 
Niech zbliżające się święta spędzą Państwo w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Życzymy zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.
 
Naszym klientom życzymy, aby ich sprawy zakończyły się w pomyślny sposób.
 
Zespół Kancelarii J&W
 

Wygrana Kancelarii J&W – stwierdzenie nieważności planu miejscowego

Wspólnicy Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Piotr JarzyńskiJan Jarzyński doprowadzili do stwierdzenia nieważności planu miejscowego na terenie Miasta Poznania w zakresie dotyczącym działek klientów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uzasadniając ustnie wyrok z 17 listopada 2021 r. o sygn. akt IV SA/Po 692/21:

 • Wyjaśnił, iż doszło do naruszenia interesu prawnego skarżących jako właścicieli nieruchomości.
 • Wszelkie ograniczenia prawa własności powinny być należycie uzasadnione i obowiązek w tym zakresie spoczywał na radzie miasta. Organ nie wywiązał się z niego należycie, gdyż uzasadnienie było niewystarczające.
 • W sprawie doszło do nadużycia władztwa planistycznego.

więcej

Blog Prawniczy

 • Najczęstsze błędy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

  Rada gminy uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy) musi kierować się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawą z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.). Uchwalony plan miejscowy podlega kontroli wojewody, który może stwierdzić jego nieważność. O nieważności planu miejscowego mogą rozstrzygać także sądy administracyjne. Najczęściej występującymi błędami w planach miejscowych jest niezgodność planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: studium), niespójność części tekstowej i graficznej planu miejscowego, brak obligatoryjnych elementów planu miejscowego, niewystarczające uzasadnienie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, ustalenie stawki renty planistycznej na poziomie 0% bądź odstąpienie od ustalenia stawki oraz niewłaściwe definiowanie pojęć lub modyfikowanie pojęć określonych w ustawach i rozporządzeniach.

  więcej

 • Zmiany w procedurze odbiorowej w nowej ustawie deweloperskiej

  Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie znaczna część przepisów nowej ustawy deweloperskiej zastępującej dotychczasową ustawę z 2011 r. Wprowadzono w niej wiele zmian dla nabywców i deweloperów. Jedną z nich jest bardziej szczegółowe uregulowanie procedury odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Jeżeli deweloper nie usunie wad w terminach wskazanych w ustawie oraz po wyznaczeniu przez nabywcę dodatkowego terminu na ich usunięcie, nabywca będzie mógł usunąć wady na koszt dewelopera. Nabywca będzie uprawniony do odmowy odbioru w przypadku wady istotnej, natomiast deweloper będzie mógł uznać wadę istotną lub odmówić jej uznania. Jeśli rzeczoznawca budowlany w opinii stwierdzi istnienie wady istotnej przy powtórnym odbiorze nabywca będzie mógł odstąpić od umowy.

  więcej