Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: luty 2023

Nowelizacja Prawa budowlanegoMinisterstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje kolejną nowelizację Prawa budowlanego, która zgodnie z założeniami ma wejść w życie w I kwartale 2023 r. Opublikowany 16 listopada 2022 r. projekt nowelizacji m.in. przewiduje nowe definicje, wprowadza oświadczenie do odwołania i zażalenia, rozszerza katalog budów i robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających dokonania zgłoszenia oraz budów zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia. Zmienia terminy w zakresie nałożenia kary finansowej na organ, umożliwia przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę w części i wprowadza tzw. mechanizmu „żółtej kartki”. Przywraca rzeczoznawstwo budowlane jako samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Zmienia również zasady oddania do użytkowania obiektu budowlanego oraz zakłada rezygnację ze stemplowania i zatwierdzania projektów dołączanych do zgłoszeń i wniosków o pozwolenie na budowę.

więcej

Uchylenie pozwolenia na budowę w postępowaniu naprawczymZgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane), organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu albo ewentualnie wojewoda, ale tylko gdy był organem pierwszej instancji) uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania przez organ nadzoru budowlanego decyzji w tzw. postępowaniu naprawczym, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.

więcej

Wady fizyczne nieruchomości⚖ Przepisy Kodeksu cywilnego wymieniają przykładowe przypadki zaistnienia wady fizycznej.

🏠 Wada fizyczna dotyczy sprzedaży wszystkich rzeczy, w tym nieruchomości, rzeczy nowych i używanych, rzeczy sprzedawanych jako pełnowartościowe oraz niepełnowartościowe.

więcej

Zasady przesłuchania przed sądemO czym warto pamiętać będąc przesłuchiwanym przed sądem jako świadek❓

🎧 Odpowiedzi świadka są dyktowane przez sąd do protokołu, chyba że przebieg rozprawy jest nagrywany. Warto zwracać uwagę na to co sąd dyktuje lub jak relacjonuje zeznania świadka. Jeżeli zapis dyktowany do protokołu lub nagrana wypowiedź są niezgodne z tym co świadek chciał powiedzieć, to należy prosić o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu, albo sprostować lub wyjaśnić swoją nagraną wypowiedź.

więcej