Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: wrzesień 2022

Decyzja o warunkach zabudowy na nowych zasadach🧾 Jakie zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy przewidziano w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw?

⚖Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia określonych warunków. Jednym z nich jest wymóg kontynuacji funkcji zabudowy, który jest badany w ramach przeprowadzonej analizy urbanistycznej.

więcej

Prawo panoramySfotografowałeś wieżowiec, kościół, szpital, muzeum, plac? Zastanawiasz się, czy wolno komercyjnie wykorzystać wykonane zdjęcie?

Jako zasadę można przyjąć, że korzystanie z wizerunku obiektu architektury oraz jego rozpowszechnianie jest zależne od zgody twórcy (lub twórców) takiego obiektu. Systemy prawne poszczególnych państw przewidują jednak wyjątki od tak restrykcyjnego podejścia. Wyjątki te nazywa się potocznie „prawem panoramy”.

więcej

Obiekty infrastruktury społecznej a inwestycje mieszkaniowe⚖ Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustawy uzależnia możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych od sąsiedztwa obiektów infrastruktury społecznej, mogących obsłużyć przyszłych mieszkańców.

💡 Zmiana daje gminom możliwość wprowadzenia wymogów w przypadku realizacji inwestycji mieszkaniowych w oparciu o bardziej upowszechnione instrumenty, czyli plan miejscowy oraz decyzję o warunkach zabudowy. Jednocześnie pozostawia im dużą swobodę w możliwościach dopasowania tych standardów do lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

więcej

Prawa autorskie w umowie o prace projektoweProjektant w ramach umowy o prace projektowe przygotowuje projekt, który jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i podlega ochronie ustawowej. Dla zabezpieczenia interesów projektanta i inwestora warto zawrzeć w umowie o prace projektowe postanowienia związane z prawami autorskimi.

więcej