Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: lipiec 2022

Zasady zawierania umów w nowej ustawie deweloperskiejJakie są wspólne zasady dotyczące zawierania umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej z ustawy deweloperskiej i umowy dotyczącej lokalu użytkowego w nowej ustawie deweloperskiej❓

🧾 Ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. nowa ustawa deweloperska) reguluje m.in. kwestię formy i poniesienia kosztów zawarcia ww. umów.

więcej

Umowa o prace projektoweUmowa o prace projektowe jest szczególnym rodzajem umowy o dzieło. Mają do niej zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Jest zawierana pomiędzy inwestorem a projektantem. Jej przedmiotem jest sporządzenie dokumentacji projektowej.

więcej

Nowe zasady ustalania odszkodowania i opłaty planistycznejW Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad rewolucyjnymi zmianami w ustawie z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które będą dotyczyły m.in. żądania odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości oraz uiszczania opłaty planistycznej w przypadku wzrostu jej wartości wobec uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy).

więcej