Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: czerwiec 2022

Jak zmienić umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?Nic nie jest na zawsze. To prawda również w odniesieniu do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którą wspólnicy mogą w każdym czasie zmienić. Co prawda dobrze przygotowana i przemyślana umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w znakomitej większości przypadków wytrzyma próbę czasu, jednak prędzej czy później może powstać chociażby potrzeba podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, co również stanowi zmianę samej umowy. więcej

Umowa przedwstępna w nowej ustawie deweloperskiejNowość – umowa przedwstępna w nowej ustawie deweloperskiej!

⚖ W ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (nowej ustawie deweloperskiej), która wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. uregulowano w sposób szczególny umowę przedwstępną.

więcej

Przedsięwzięcie deweloperskieCzy nowa ustawa deweloperska obejmuje tylko zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku lub nowego domu jednorodzinnego?

⚖ Ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. precyzuje, co rozumiemy pod pojęciem przedsięwzięcia deweloperskiego.

🏠 Przedsięwzięcie deweloperskie to proces, w wyniku realizacji którego na rzecz nabywcy zostają przeniesione prawa wynikające z umowy deweloperskiej albo jednej z umów określonych w nowej ustawie deweloperskiej.

więcej

Nabywca w nowej ustawie deweloperskiejKim jest nabywca według nowej Ustawy deweloperskiej?

⚖ Nowa ustawa deweloperska (tj. ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), która wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. zmienia definicje znane z dotychczasowej ustawy deweloperskiej.

więcej

Deweloperski Fundusz GwarancyjnyDeweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) – czym jest i jakie jest jego przeznaczenie?

⚖ Powołanie DFG to jedno z głównych założeń ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

więcej