Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: maj 2022

Zwrot opłaty rezerwacyjnejKiedy opłata rezerwacyjna jest zwracana nabywcy?

Odpowiedź na to znajdziemy w ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

więcej

Wysokość opłaty rezerwacyjnejJaki jest limit wysokości opłaty rezerwacyjnej?

Opłata rezerwacyjna została uregulowana ustawą z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r.

Strony umowy rezerwacyjnej mogą ustalić, że wynikające z niej zobowiązanie będzie związane z obowiązkiem poniesienia przez rezerwującego opłaty rezerwacyjnej.

więcej

Treść umowy rezerwacyjnejCzy wiecie co będzie określać umowa rezerwacyjna?

Do tej pory umowa ta nie była uregulowana w przepisach prawa i zawierano ją zgodnie z zasadą swobody umów.

Od 1 lipca 2022 r. wejdą w życie przepisy dotyczące umowy rezerwacyjnej zawarte w ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

więcej

Forma umowy rezerwacyjnejDeweloperze – czy wiesz w jakiej formie zawrzesz umowę rezerwacyjną?

Od 1 lipca 2022 r. wejdą w życie nowe zasady zawierania umowy rezerwacyjnej wynikające z ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Umowa rezerwacyjna będzie zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

więcej