Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: październik 2021

Opłata rezerwacyjna – zaliczka czy zadatek?Zawierając umowę rezerwacyjną strony mogą przewidzieć obowiązek uiszczenia przez osobę zainteresowaną zakupem nieruchomości opłaty rezerwacyjnej. Jest to opłata ponoszona przez rezerwującego w związku ze zobowiązaniem dewelopera do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży wybranej nieruchomości. W związku z jej charakterem powstaje wątpliwość czy może być traktowana jako zaliczka lub zadatek.

więcej

Jakie informacje są w księdze wieczystej?Czy wiesz jakie informacje możesz ustalić na podstawie księgi wieczystej❓

👁‍🗨 Sprawdzenie danych zawartych w księdze wieczystej oraz dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej powinno być pierwszą czynnością, jaką dokonujemy planując nabycie nieruchomości

więcej

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlaneOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest składanym przez inwestora potwierdzeniem posiadania stosownego tytułu prawnego uprawniającego do wykonywania robót budowlanych. Jego złożenie jest wymagane na różnych etapach procesu inwestycyjnego, m.in. podczas ubiegania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

więcej

Stwierdzenie nieważności planu miejscowegoCzy wiesz, że stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wywołać skutki dla decyzji wydanych dla inwestycji budowlanych❓

📢 Stwierdzenie nieważności planu miejscowego wywołuje skutek z mocą wsteczną od daty podjęcia uchwały. Uchwała jest zatem prawnie bezskuteczna i nieważna od chwili jej podjęcia.

więcej