Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: sierpień 2020

Ułatwienia w przenoszeniu pozwolenia na budowęNowelizacja Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), która wejdzie w życie 19 września 2020 r., upraszcza procedurę przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy została ona wydana na inwestora będącego dotychczasowym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości a zbył on te prawa na rzecz nowego inwestora.

więcej

Jak dochodzić zmniejszenia kary umownej?Kara umowna to często stosowany w umowach środek zabezpieczenia wykonania zobowiązania niepieniężnego. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje możliwość sądowego obniżenia wysokości kary umownej.

Z niniejszego artykułu z cyklu „Z prawem do celu” dowiesz się, kiedy możesz żądać zmniejszenia kary umownej i jakie przesłanki wpływają na jej miarkowanie.

więcej

Ochrona trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanieNa mocy Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dokonano istotnych modyfikacji w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), które wejdą w życie 19 września 2020 r. Wprowadzono m.in. nowe przepisy regulujące terminy graniczne dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

więcej