Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: Sierpień 2020

Ułatwienia w przenoszeniu pozwolenia na budowęNowelizacja Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), która wejdzie w życie 19 września 2020 r., upraszcza procedurę przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy została ona wydana na inwestora będącego dotychczasowym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości a zbył on te prawa na rzecz nowego inwestora.

więcej

Jak dochodzić zmniejszenia kary umownej?Kara umowna to często stosowany w umowach środek zabezpieczenia wykonania zobowiązania niepieniężnego. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje możliwość sądowego obniżenia wysokości kary umownej.

Z niniejszego artykułu z cyklu „Z prawem do celu” dowiesz się, kiedy możesz żądać zmniejszenia kary umownej i jakie przesłanki wpływają na jej miarkowanie.

więcej

Ochrona trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanieNa mocy Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dokonano istotnych modyfikacji w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), które wejdą w życie 19 września 2020 r. Wprowadzono m.in. nowe przepisy regulujące terminy graniczne dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

więcej

Blog Prawniczy

  • Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest niezbędne do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Utrata tego prawa przez inwestora, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę nie pozostaje bez wpływu na przebieg procesu inwestycyjnego.

    więcej

  • Epidemia COVID-19 a uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

    Czas epidemii COVID-19 jest trudny dla branży budowlanej. W celu sprawnej realizacji inwestycji uproszczono niektóre procedury inwestycyjne. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: specustawa koronawirusowa) wprowadziła m.in. uproszczenie realizacji niektórych inwestycji oraz ograniczenie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

    więcej