Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: kwiecień 2020

Zmiany w prawie budowlanym spowodowane koronawirusemZ niniejszego artykułu z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się jakie zmiany w Ustawie Prawo budowlane[1] wprowadziła nowelizacja Ustawy o zwalczaniu COVID-19[2], zwana potocznie Tarczą 2.0.

Jednym z założeń nowelizacji jest uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez m.in. wyłączenie stosowania Ustawy Prawo budowlane do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

więcej

Zawieszenie działalności gospodarczejZ niniejszego artykułu z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się w jaki sposób przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako: CEIDG) może zawiesić działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca, który z jakichś względów zamierza zlikwidować swoją działalność gospodarczą nie musi tego robić, gdyż może skorzystać z przepisów Ustawy Prawo przedsiębiorców[1] przewidujących zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

więcej

Funkcjonowanie spółek kapitałowych na odległośćW niniejszym artykule z cyklu „Z prawem do celu” omówimy nowe i istniejące dotychczas możliwości działania organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych (dalej również łącznie jako: spółki kapitałowe) na odległość.

Ogłoszenie stanu epidemii i wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu spowodowało, że ustawodawca zdecydował się na nowelizację przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.) na mocy art. 27 Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19[1], które weszły w życie 31 marca 2020 roku.

więcej

Pomoc ZUS dla przedsiębiorcówZ niniejszego artykułu z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się jakie rozwiązania dla przedsiębiorców przewiduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako: ZUS) w sytuacjach kryzysowych.

Ze względu na pogorszenie się stanu gospodarki przewidziano pomoc z ZUS dla przedsiębiorców, z której można skorzystać nie tylko w czasie epidemii.

więcej

Obniżenie czynszu najmu lokalu użytkowegoZ niniejszego artykułu z cyklu „Z prawem do celu” dowiesz się, w jakich sytuacjach możesz dochodzić obniżenia czynszu najmu za lokal użytkowy.

Najem lokali użytkowych regulowany jest przepisami Kodeksu cywilnego. Strony mogę wiele kwestii określić szczegółowo w umowie. Co z tego wynika w aspekcie możliwości obniżenia czynszu?

Pomimo, iż przepisy Kodeksu cywilnego nie definiują pojęcia lokalu użytkowego, definicję taką możemy znaleźć w Ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali[1]. W rozumieniu ww. ustawy lokalem użytkowym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wykorzystywane są na cele inne niż mieszkalne.

Definicję tę możemy zastosować rozpatrując przepisy Kodeksu cywilnego o najmie.

więcej